PRYWATNE SZKOŁY "SCHOLAR"

 

GIMNAZJUM

-DLA MŁODZIEŻY

-DLA DOROSŁYCH

 

 

SZKOŁY MŁODZIEŻOWE-system dzienny

-GIMNAZJUM

-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH-system zaoczny

-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

 

SZKOŁY POLICEALNE-nauka za darmo

-TECHNIK BHP (1,5 roku)

-TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata)

-TECHNIK INFORMATYK (2 lata)

-TECHNIK EKONOMISTA( 2 lata)

-TECHNIK OSŁUGI TURYSTYCZNEJ (2 lata)

-TECHNIK INFORMACJI NAUKOWEJ( 2 lata)

-TECHNIK RACHUNKOWOŚCI(2 lata)

-TECHNIK ORGANIZACJI REKLMY (2 lata)

-TECHNIK HANDLOWIEC (2 lata)

-TECHNIK HOTELARSTWA (2 lata)

-TECHNIK OSŁUG KOSMETYCZNYCH

- FLORYSTA

- OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

- OPIEKUN MEDYCZNY

- OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

- OPIEKUNKA DZIECIĘCA