Terminarz egzaminów semestralnych dla LOI

Zajęcia edukacyjne

Data egzaminu pisemnego

Data egzaminu ustnego

Język polski

 

26.05.2018r.

16.06.2018

Historia

 

 

26.05.2018r.

Język angielski

 

27.05.2018r.

17.06.2018r.

Chemia

 

 

22.04.2018r.

Matematyka

 

09.06.2018r.

16.06.2018r.

Fizyka

 

 

17.06.2018r.

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

16.06.2018

 

Informatyka

 

27.05.2018

 

Terminarz egzaminów semestralnych dla LOII

Zajęcia edukacyjne

Data egzaminu pisemnego

Data egzaminu ustnego

Język polski

 

26.05.2018r.

16.06.2018

Język rosyjski

 

27.05.2018r.

17.06.2018r.

Język angielski

 

27.05.2018r.

17.06.2018r.

Wos

 

 

26.05.2018r.

Historia

 

 

09.06.2018r.

Matematyka

 

09.06.2018r.

16.06.2018r.

Fizyka

 

 

17.06.2018r.

Biologia

 

 

16.06.2018r.

 

Terminarz egzaminów semestralnych dla LO III

Zajęcia edukacyjne

Data egzaminu pisemnego

Data egzaminu ustnego

Język polski

 

26.05.2018r.

16.06.2018

Język angielski

 

 

27.05.2018r.

17.06.2018r.

Matematyka

 

09.06.2018r.

16.06.2018r.

Biologia

 

 

17.06.2018r.

Informatyka

 

 

27.05.2018

 

Terminarz egzaminów semestralnych dla LOIV

Zajęcia edukacyjne

Data egzaminu pisemnego

Data egzaminu ustnego

Język polski

 

26.05.2018r.

16.06.2018

Język angielski

 

27.05.2018r.

17.06.2018r.

Język niemiecki

 

27.05.2018r.

17.06.2018r.

Matematyka

 

09.06.2018r.

16.06.2018r.

Biologia

 

 

17.06.2018r.

Historia i społeczeństwo

 

 

26.05.2018r.

 

Terminarz egzaminów semestralnych dla S II bhp

Zajęcia edukacyjne

Data egzaminu pisemnego

Data egzaminu ustnego

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

17.06.2018r.

Podstawy prawa pracy

 

 

26.05.2018r.

Techniczne bezpieczeństwo pracy

09.06.2018r.

 

Ergonomia w procesie pracy

 

10.06.2018r.

 

Zagrożenia w środowisku pracy

 

 

16.06.2018r.

Język angielski zawodowy

 

 

27.05.2018r.

Ocena ryzyka zawodowego

 

 

09.06.2018r.

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

 

16.06.2018r.

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 

17.06.2018r.

 

Terminarz egzaminów semestralnych dla S II om

Zajęcia edukacyjne

Data egzaminu pisemnego

Data egzaminu ustnego

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

17.06.2018r.

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

26.05.2018r.

 

Język migowy

 

09.06.2018r.

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

17.06.2018r.

 

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

10.06.2018r.

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

 

16.06.2018r.

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

 

26.05.2018r.

 

Terminarz egzaminów semestralnych dla SIV a

Zajęcia edukacyjne

Data egzaminu pisemnego

Data egzaminu ustnego

Działalność gospodarcza

 

26.05.2018r.

 

Język angielski zawodowy

 

 

10.06.2018r.

Podstawy prawa cywilnego

 

 

26.05.2018r.

Podstawy prawa pracy

 

 

17.06.2018r.

Podstawy prawa administracyjnego

09.06.2018r.

 

Pracownia pracy biurowej

 

 

17.06.2018r.

Pracownia administracji

 

 

16.06.2018

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

16.06.2018

 

Terminarz egzaminów semestralnych dla S II a

Zajęcia edukacyjne

Data egzaminu pisemnego

Data egzaminu ustnego

Działalność gospodarcza

 

 

16.06.2018r.

Język angielski zawodowy

 

 

10.06.2018r.

Podstawy prawa cywilnego

 

26.05.2018r.

 

Podstawy prawa pracy

 

 

26.05.2018r.

Finanse publiczne

 

10.06.2018r.

 

Podstawy prawa administracyjnego

 

09.06.2018r.

Pracownia pracy biurowej

 

 

17.06.2018r.

Pracownia administracji

 

 

16.06.2018

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

17.06.2018r.

 

Terminarz egzaminów semestralnych dla S I om

Zajęcia edukacyjne

Data egzaminu pisemnego

Data egzaminu ustnego

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

16.06.2018

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

 

27.05.2018

Zdrowie publiczne

 

26.05.2018r.

 

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

10.06.2018r.

 

Zarys psychologii i socjologii

 

26.05.2018r.

Język angielski zawodowy w ochronie zdrowia

 

10.06.2018r.

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 

16.06.2018

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

 

17.06.2018r.

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

 

17.06.2018r.