Prywatne Studium „Scholar” w Białogardzie

Prywatne Studium „Scholar” w Białogardzie

Plan zajęć

Grupa S I bhp – technik bezpieczeństwa i higieny pracy semestr I

 

Godzina lekcyjna

Sobota

16. 09. 2017r.

Niedziela

17. 09. 2017r..

Przedmiot – nauczyciel prowadzący

Nr Sali

Przedmiot – nauczyciel prowadzący

Nr Sali

1

8.00

Techniczne bezpieczeństwo pracy

B. Golatowski

15

 

J. angielski

K. Pietrzak

8

2

8.50

Techniczne bezpieczeństwo pracy

B. Golatowski

15

J. angielski

K. Pietrzak

8

3

9.50

Zagrożenia w środowisku pracy

B. Golatowski

15

J. angielski

K. Pietrzak

8

4

10.45

Zagrożenia w środowisku pracy

B. Golatowski

15

J. angielski

K. Pietrzak

 

8

5

11.35

J. angielski

K. Pietrzak

10

Ocena ryzyka zawodowego

B. Golatowski

7

6

12.25

J. angielski

K. Pietrzak

10

Ustalanie przyczyn

B. Golatowski

7

7

13.15

 

X

X

Podstawy prawa pracy

A. Polek

9

8

14.15

 

x

x

Podstawy prawa pracy

A. Polek

9

 

Prywatne Studium „Scholar” w Białogardzie

Plan zajęć


Grupa S III bhp –
technik bezpieczeństwa i higieny pracy semestr III

 

Godzina lekcyjna

Sobota

16. 09. 2017r.

Niedziela

17. 09. 2017r..

Przedmiot – nauczyciel prowadzący

Nr Sali

Przedmiot – nauczyciel prowadzący

Nr Sali

1

8.00

 

X

X

Zagrożenia w środowisku pracy

B. Golatowski

7

2

8.50

 

X

X

Zagrożenia w środowisku pracy

B. Golatowski

7

3

9.50

 

X

X

Ocena ryzyka zawodowego

B. Golatowski

7

4

10.45

 

X

X

Ocena ryzyka zawodowego

B. Golatowski

7

5

11.35

Zagrożenia w środowisku pracy

B. Golatowski

15

Zarządzanie systemami bezp.

B. Kozłowski

5

6

12.25

Zagrożenia w środowisku pracy

B. Golatowski

15

Zarządzanie systemami bezp.

B. Kozłowski

5

7

13.15

Ocena ryzyka zawodowego

B. Golatowski

15

Ustalenie przyczyn wypadków

B. Golatowski

7

8

14.15

Ocena ryzyka zawodowego

B. Golatowski

15

Ustalenie przyczyn wypadków

B. Golatowski

7

9

15.05

Ustalenie przyczyn wypadków

B. Golatowski

15

Ustalenie przyczyn wypadków

B. Golatowski

7

10

15.55

Ustalenie przyczyn wypadków

B. Golatowski

15

Ustalenie przyczyn wypadków

B. Golatowski

7

11

16.45

Ustalenie przyczyn wypadków

B. Golatowski

15

X

X

12

17.35

Ustalenie przyczyn wypadków

B. Golatowski

 

15

X

X

13

16.45

X

X

X

X

14

17.35

X

X

X

X