Gimnazjum „Scholar” dla Dorosłych w Białogardzie

Plan zajęć

Grupa G VI semestr VI

 

Godzina lekcyjna

Piątek

09.03.2018r.

 

Przedmiot – nauczyciel prowadzący

Nr Sali

Przedmiot – nauczyciel prowadzący

Nr Sali

0

7.05

Historia

I.Tyborski

3

X

X

1

8.00

j. polski
M. Kołodziejska

8

X

x

2

8.50

j. polski
M. Kołodziejska

8

X

x

3

9.50

Doradztwo zawodowe

3

X

x

4

10.45

X

X

X

x

5

11.35

X

X

X

x

6

12.25

X

X

X

x

7

13.15

X

X

X

x

 

Gimnazjum „Scholar” dla Dorosłych w Białogardzie

Plan zajęć

Grupa G IV semestr IV

 

Godzina lekcyjna

Piątek

09.03.2018r.

 

Przedmiot – nauczyciel prowadzący

Nr Sali

Przedmiot – nauczyciel prowadzący

Nr Sali

1

8.00

Historia

I.Tyborski

3

X

X

2

8.50

Historia

I.Tyborski

3

X

X

3

9.50

j. polski
M. Kołodziejska

8

X

X

4

10.45

Doradztwo zawodowe

3

X

X

5

11.35

 

X

X

X

6

12.25

X

X

X

X

7

13.15

X

X

X

X