Okazja - KOMPUTERY, MONITORY za 50% wartości.

 

 

 W związku z zaprzestaniem działalności szkoły "SCHOLAR" mamy do sprzedania wyposażenie szkoły takie jak KOMPUTERY, MONITORY, DRUKARKI, KRZESŁA , ŁAWKI,i inne wyposażenia szkolne.Sprzedajemy za 50% wartości. tel. (094) 312 83


 

 

 

 

Inauguracja pierwszego roku szkolnego w Szkołach “Scholar” przypadła na wrzesień 1996 roku. W kolejnych latach szkoła zaczęła się rozwijać, poza zajęciami w systemie zaocznym, podjęła wyzwanie i otworzyła szkoły dzienne. Dziś niepubliczne szkoły “Scholar” wrosły w krajobraz białogardzkiej oświaty. Gdyby zastanowić się nad działalnością i rozwojem tych szkół można stwierdzić, że “Scholar” dostosowuje się reformy i tempa przeobrażeń polskiej szkoły, współczesnego świata i wymogów cywilizacyjnych. Nie sposób spełnić tak określonego zamiaru bez zmiany zasadniczych celów kształcenia. Reforma programowa w polskiej  edukacji stała się rzeczywistością. Ostatni jej etap wkracza  w roku szkolnym 2012/2013 do szkół ponadgimnazalnych i zawodowych.  Podstawą jest ograniczenie wiadomości na rzecz umiejętności,  a co się z tym wiąże - o zastępowanie samej wiedzy encyklopedycznej zdolnością do jej zastosowania  w typowych sytuacjach życiowych. Jeszcze do niedawna dylematy, jaką szkołę wybrać, publiczną czy niepubliczną, były podstawą.  Bo                  w dużej mierze znaczenie miały opłaty, jakie uczeń był zobowiązany ponosić w szkole niepublicznej. Szkoły “Scholar”  wychodzą na przeciw oczekiwaniom społecznym. W bieżącym  roku szkolnym 2012/2013 “Scholar” uruchamia  w systemie zaocznym Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych oraz Szkoły Policealne kształcące w zawodach bez miesięcznych opłat czesnego.  Dziś już nie ma też znaczenia jaką szkołę absolwent kończył niepubliczną czy publiczną. Dyplom ukończenia szkoły publicznej i niepublicznej na rynku pracy jest równoważny. Pracodawcy zatrudniając potencjalnych swoich pracowników większą wagę przykładają do realnych umiejętności kandydata, niż ukończonej przez niego szkoły. Pracodawcy od przyszłych pracowników oczekują przede wszystkim doświadczenia lub praktyki, umiejętności szybkiego nawiązywania kontaktów, pracy w zespole, podtrzymywania relacji z klientami, sumienności oraz zdolności dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Szkoła, gdzie liczą się indywidualne możliwości ucznia oraz gdzie nauczyciel jest partnerem i przewodnikiem uczącego się pozwala na kształtowanie takich umiejętności, które dziś są niezbędne na rynku pracy. A takie warunki zapewniają szkoły “Scholar”. Dużym atutem na zinformatyzowanym rynku pracy jest znajomość języka angielskiego i umiejętność obsługi komputera. I tu “Scholar”, po raz kolejny wychodzi na przeciw oczekiwaniom zainteresowanych. W ofercie edukacyjnej między innymi znajdujemy szkoły kształcące w zawodzie technik informatyk,  z zawodowym językiem angielskim. Ponadto w nadchodzącym roku szkolnym szkoły “Scholar” dla uczniów systemu zaocznego przygotowały dodatkowe bonusy w postaci: netbooków, tabletów oraz odtwarzaczy mp 4. Przeobraża się również budynek szkoły. W czasie wakacji zaplanowano i wykonano wiele prac podnoszących standard nauki i pobytu w szkole. Doposażono bazę dydaktyczną oraz uruchomiono sieć Wi-Fi na terenie szkoły. Zatem rok szkolny 2012/2013 dla uczniów szkól “Scholar” będzie nowym wyzwaniem, w nowych warunkach z większymi możliwościami.