Delegacja Szkoły “SCHOLAR” brala udział w uroczystościach związanych z 74. rocznicą zakończenia II Wojny Światowej